Group Members

Executive Committee 2022


Chair Chérubin Mugisha
Vice Chair Lian Zhuotao
Advisor Prof. Incheon Paik
Prof. Qiangfu Zhao
Website Coordinator Chérubin Mugisha
Treasurer Linh Hoang
Secretary Quang Minh Vu
Membership Development Officier Quang Minh Vu
Event & Publicity Officier Lian Zhuotao

Some Alumni Committee members


Name Language
Duc Van Nguyen Japanese (Intermediate), Vietnamese (mother tongue), English (Intermediate).
Huawei Huang English
Hung Thai Le English
Kazuya Anazawa Japanese, English
Phuc Viet Trinh Vietnamese (native), English
Vuong Viet Mai Vietnames, English, and Japanese
Yuya Kaneda Japanese, English