BACK


CRS Members (Alphabetical Order)

Yuichi AMITANI

Shoji EBINA

Junichi IKEMOTO

Koichi HASEGAWA

Hayato KARIMAZAWA

Katsuo KOGURE

Ken NAKAZAWA

Masaya SEINO
Detailed Profiles
(the University of Aizu Official Site, in a new window)Former Members (Chronological Order)

Shigeyuki AOKI

Noriyuki KIKUCHI

Yousuke KIRA

Ryoji SAWA

Koichi OTA

Koji GOTOH

Atsunobu SASAKI

Tomoko IZUMITA

A.K.M. HEDAYETUL HUQ
Janet R. GOODWIN