@

Ổi không bao giờ thỏa mãn ngay với lời giải thích của mẹ, với bất cứ câu nào cũng phải lật đi lật lại vấn đề cho thật rõ ràng. Kiểu mẹ nói A thì B, thì Ổi sẽ hỏi: Thế nếu không A thì sao?

Thế này: Mẹ ơi, cái này là cái gì? là kem chống nắng, bôi để cho da khỏi bị đen đi. Thế không bôi thì sao? Thì da đen. Thế bôi thì da trắng à?

Mẹ ơi, tại sao mẹ yêu Ổi thế? À, bởi vì Ổi ngoan. Thế không ngoan thì sao?

Ổi đi xăng đan đi cho mát. Thế đi giày thì sao?

Chỗ này con nên tô nhẹ tay thôi để màu nhạt thì đẹp hơn. Ổi: thế tô mạnh tay thì sao?

Ổi được ăn 2 hộp sữa chua, vì Ổi đã lớn rồi. Ôi thích quá, thế lúc Ổi bé thì sao? dù Ổi đã biết thừa từ bé đến giờ Ổi chỉ được ăn 1 hộp.

Mẹ bảo mẹ ghét bạn ruồi, vì chân bẩn lại đậu vào thức ăn của mẹ. Sao chân bạn ruồi lại bẩn? À, vì bạn không rửa chân. Thế bạn chim thì sao? bạn chuồn chuồn thì sao? bạn ve thì sao? tất cả các bạn đó chân đều bẩn, nhưng không đậu vào thức ăn của mẹ nên mẹ không ghét. Thế nếu đậu vào thức ăn thì mẹ sẽ ghét à?

Ông ngoại hỏi Ổi: Ổi ăn cơm chưa? Ổi trả lời: Ăn rồi. Bố: Ổi phải nói là Cháu ăn rồi ạ, trẻ con nói trống không như thế là không ngoan đâu. Ổi: thế nói trống một thì sao?

@