@

Ổi của mẹ majime vậy mà cũng láu cá lắm nhé. Muốn cái gì đã biết nói vòng vèo chứ không đề cập trực tiếp.

- Bố có hứa với Ổi nếu Ổi ngoan bố sẽ mua pháo hoa cho Ổi. Đây là màn diễn của Ổi khi Ổi nhìn đi qua quầy pháo hoa ở siêu thị. Bố ơi, bố có yêu Ổi ko? Có. Tại sao? Tại vì Ổi ngoan. Thế thì bố mua pháo hoa cho Ổi đi. Haha ... bố thoát làm sao được

- Màn 2: Sáng chủ nhật. Ổi muốn đi Apita chơi. Mẹ ơi, mẹ làm mất ô rồi à? Uh. Mẹ để quên ô ở đâu? Mẹ ko nhớ. Mẹ để quên ở Apita đấy.

@

@