Trả đũa.

Mẹ hay bảo: Tay xinh này là của mẹ, chân xinh này cũng là của mẹ. ... Ổi vặn lại: của Ổi chứ? Không, tất cả Ổi là của mẹ, vì mẹ làm ra Ổi nuôi Ổi trong bụng lớn lên mà. Ổi chấp nhận: Ổi là của mẹ. Bố nói Ổi của bố là sai rồi, bố không có liên quan gì hết. Hihi ...

Nhưng giờ thì không thế nữa.

Mẹ: Mông xinh quá, mông xinh của mẹ đây.

Ổi: Thế thì mông của Ổi đâu rồi? Ổi không có mông à?

Mẹ: Hihi ... Vừa là mông của Ổi vừa là của mẹ.

Ổi: Không được. Thôi, Ổi lấy mông em Mít làm mông Ổi vậy.

Mẹ: Mông em Mít cũng là của mẹ mà.

Ổi bất bình (chắc thấy mẹ tham quá), trả đũa: Thế thì em Mít lấy mông của mẹ làm mông em Mít. Cho mẹ không có mông nữa.

Hihi .....