@

Ổi: tại sao người châu Phi đen, người châu Âu trắng?

Bố: vì châu Phi rất nắng, nóng, nên da đen. Châu Âu lạnh nên không bị đen.

Ổi: tại sao VN lại nóng? Châu Phi lại nóng? tại sao Nhật và Nga lại lạnh?

Bố: đem quả địa cầu ra giải thích: những nước ở giữa quả địa cầu thì nóng.

Kết thúc. Thích thú...

 

Còn lâu nhé.

 

3 ngày sau:

Tại sao những nước ở giữa lại nóng?

Bố lại mang quả địa cầu ra. Mặt trời nằm ở đây, trái đất đây, châu Phi ở giữa ở gần mặt trời hơn nên nóng hơn

Ổi: tại sao gần mặt trời lại nóng?

Bố: vì mặt trời có lửa, Ổi đứng gần lửa có nóng không?

Ổỉ: có, đúng là nóng.

............tiếp:

Ổi: Thế tại sao lò vi sóng không có lửa mà cũng nóng?

@