@

@

Hết năm học, trường Ổi tổ chức triển lãm "Con đường em qua": trưng bày những tác phẩm nhỏ của bọn trẻ ở trường, để bố mẹ thấy ở trường con học những gì, tiến bộ ra sao.

Mẹ chỉ có thể nói một câu: Cảm động. Cả trường Ổi biến thành một art gallery đầy màu sắc với những tác phẩm vụng về mà hết sức đáng yêu. Cảm động vì cả những công phu dạy dỗ hết sức bài bản của các cô giáo ở đây nữa... Giờ mẹ mới được chứng kiến tận mắt những thành quả cỏn con mà bé yêu của mẹ làm được, mà trước đây mẹ chỉ đọc qua tạp chí của lớp vẫn gửi về hàng tuần: Bé đã biết vê đất thành hình tròn, hình dài... Bé đã biết cầm kéo, biết dán đẹp hơn. Tháng 5 bé làm hoa cẩm tú cầu, tháng 11 bé làm nhà bằng lá khô..., mùa đông bé làm người tuyết, mùa xuân là bướm và hoa ... cô giáo bảo mục tiêu của năm nay là để bé học về thời gian và thay đổi không gian qua mỗi mùa.

Mẹ chụp rất nhiều ảnh. Lưu lại đây làm kỷ niệm cho Ổi năm đầu tiên ở Yochien của Nhật nhé.

Triển lãm "con đường em qua"

@

Đất nặn đề tài tự do. Ổi nặn BỐ và MẸ