Những con số là những đồ chơi yêu thích của Ổi từ lâu nay. Mới đầu chỉ là biết nhận mặt số, rồi biết khái niệm số lượng, lớn hơn bé hơn, giờ thì là trò cộng trừ .... nhưng thường những bài toán trong máy tính Hồng Phát của Ổi thì chỉ có phép cộng 2 số với nhau.

Sáng hôm rồi, Ổi bỗng đặt ra một vấn đề mới – Mẹ ơi, thế 1+1+2 bằng bao nhiêu hả mẹ?

Ô, phép cộng có nhiều số hạng

Mẹ hơi bất ngờ, con của mẹ luôn tự tìm tòi khám phá nhỉ.

Mẹ bảo: Ổi thử tự nghĩ xem nào?

Ổi bảo: Mẹ cho con mượn 1 ngón tay bên bàn tay phải, 1 ngón tay bên bàn tay trái, và có thêm 2 ngón tay của con nữa. Xem nào, 4 ngón tất cả. Vậy: 1+1+2=4.

Hoan hô, Ổi giỏi quá. Chút một cái nào.

Đấy, ông Ngoại đừng bảo thực ra là Ổi chưa hiểu ý nghĩa phép cộng nữa nhé.

 

 

 

.