Hôm qua Mít được 1 tháng rưỡi rồi. Chiếc áo này Ổi mặc lúc Ổi tầm 4-5 tháng cơ mà nhỉ?

Lúc nằm chơi này

Nhìn ngó lung tung

Tắm cho Mít thích lắm rồi. Sờ vào người Mít ra tấm ra miếng lắm rồi. Hihi ...

 

Mít với Ổi giống nhau quá.

Mít này

 

Ổi này