Sự cố đã xảy ra. Nhà mới có thêm cái ấm đun nước để pha sữa cho em Mít. Ổi vừa thích sử dụng cái ấm, lại rất thích cái trò đong nước vào bình cho được 140 hay 160 ml nước.... Bao nhiêu lần hăng hái đòi pha sữa cho em rồi mà chưa được phép.

Hôm ấy bố để 2 anh em ở nhà với nhau một lúc. (lô~i lớn nhất thuộc về bố rồi). Mít đang ngủ. Ổi đang ve~.

Trời ơi, khi mẹ trở về thì thấy chăn đệm của em là một bãi chiến trường đẫm ..... nước....(^^) Mít có vẻ vừa khóc một trận to, vẫn còn nấc lên từng đợt. Bố bảo: Ổi đấy. Nhưng thôi, Ổi đang vô cùng ân hận trong buồng ngủ rồi, đừng mắng nư~a..

Ổi làm gì? thấy em khóc Ổi vội pha sữa cho em. Chắc Ổi không biết vặn chặt cổ bình, nhét bình cho em nước đổ hết ra ngoài, ra người em, ra chăn đệm. Em khóc to hơn, Ổi sợ hãi chạy đi tìm bố.

Thôi từ giờ Ổi cạch không đòi pha sữa nữa.

Nhiệt tình đi với khả năng kém nó tai hại thế đấy. Hihi ... vừa giận vừa thương... cu~ng còn may nước chỉ để ở chế độ 60 độ, may chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng.