Ổi đi học về là nhà mình thế này đây.

Khi nào Ổi đi học thì mẹ chỉ cần bật cái video này lên là Mít như thấy anh ở nhà, ngẩn ra xem cười toe toét, rồi cũng á á à à...hét theo.