Bố mẹ để các con đói khổ thế này đây. Híc, cô Trinh gọi là: Làm xấu mặt Việt kiều. hehe...