Thế này gọi là bé bỏng

(Bệnh viện trung tâm thành phố Aizu)

 

Còn thế này là 1 tuổi rồi đây