Sau một hồi hay xem phim bằng tiếng Anh, vốn tiếng Anh của Ổi mới thêm được vài câu: "oh, man...", "what the hell is that"...

Hôm qua Ổi đến phòng làm việc của bố chơi sau giờ học. Có mấy chú sinh viên người Banlades đến trao đổi công việc với bố. Thấy người ta nói tiếng Anh, Ổi cũng ra vẻ thể hiện ta đây cũng biết tiếng Anh. Người ta nói Ổi cứ chêm vào:

"Ohhhh, maaaannnn........, what the hell is that".... (Giời ơi, chuyện quái khỉ gì thế?)

Haha...haha....lại còn cố tình nói thật to cho người ta nghe thấy nữa chứ.

Ohh, man.....what the hell is that.........