Khi mình học tiếng Việt, tự làm bài tập, nối câu, cụm từ, mẹ dặn chỗ nào không hiểu thì phải hỏi mẹ ngay. Thỉnh thoảng cũng có chỗ mình không hiểu thật, không hiểu ấu là cái gì? củ ấu hay là quả ấu?...nhưng nhìn chung là mình hiểu hết thôi, không thì mình đoán, bao giờ chả đúng.

Hôm nay có bài thế này.

Trái lựu       líu lo

Chú bé         mưu trí

Cô Khướu       đỏ ối

 

Mình nối rất chuẩn: Trái lựu đỏ ối, Chú bé mưu trí, cô Khướu líu lo. Xong đưa mẹ xem.

Mẹ hỏi: Thế con có biết "líu lo" là gì không?

Mình điềm nhiên trả lời: nghĩa là "rất là lo lắng".

Hí hí...ha ha...hà hà...Mẹ ngoác cả mồm ra mà cười. Nhìn mẹ cười mà mình cũng muốn cười theo. Chắc là sai nghiêm trọng lắm.

Cười mãi rồi mẹ cũng giảng giải cho mình. Ối giời ơi, thế thì buồn cười quá. haha...hai mẹ con nhìn nhau cười lăn lộn. Mình cứ tưởng cô khướu là cái cô tên là khướu, ai bảo họ gọi con khướu là cô, lại còn viết hoa nữa chứ...

Nhưng dù sao những bài sau mình cũng vẫn phải tiếp tục trò đoán thôi.