Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu...