Cả nhà đi chơi, trên đường ra chỗ đỗ ô tô, bố và Ổi thấy có một cái túi nilon bay lơ phơ, vài thứ vỏ hộp đồ ăn uống gì đó bằng nhựa lỏng chỏng bên rặng cây vệ đường. Không hiểu con cái nhà ai mà vô ý thức thế. Bố và Ổi nhặt rác bỏ vào túi để đem vứt. Khi bố đang gói cái miệng túi lại thì Ổi nhìn thấy một con kiến đang bò trong vỏ hộp bánh. Ổi vội vã kêu lên: "Bố, bố không được gói lại, trong đó có một con kiến, nó sẽ chết mất".