Nhà có cái thùng giấy mua đồ về xong, mẹ biết bọn trẻ con đứa nào cũng thích chui chui rúc rúc vào các xó chật chội nên cố tình không dọn.

Y như rằng...