Có em, niềm vui của Ổi tăng lên gấp đôi, hạnh phúc của bố mẹ tăng lên gấp bốn. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn những đứa con của mình vui cười cùng nhau.

 

 

 

 
 
 

.