Hè đến, lễ hội khắp nơi. Lễ hội mùa hè năm nay của Ổi là năm cuối cùng Mẫu giáo rồi, mẹ phải ghi lại đây. Năm nay có 2 anh em mình nhỉ. Mít mặc jimbei của anh Ổi ngày xưa này.

 

 

 

Ổi múa Ayakore....