Lục đà lục đục:

Mỗi khi Ổi đi ngủ mà không ngủ ngay, cứ ngó nga ngó ngoáy, mẹ hay giục: "Con ngủ đi, sao cứ lục đà lục đục mãi thế". Nên Ổi nghĩ: Nằm mà không ngủ được gọi là "lục đà lục đục".

Đêm trước mẹ bị mất ngủ đến gần 5 giờ sáng mới ngủ được. Sáng ra mẹ không dậy nổi. Ổi vào gọi, mẹ bảo: "Con ra nói với bố là đêm qua mẹ mất ngủ, để mẹ ngủ thêm 1 tý, bố cho con ăn sáng đi."

Ổi ra báo cáo với bố: "Đêm qua mẹ cứ lục đà lục đục nên bây giờ mẹ buồn ngủ".