Ổi bảo: con biết sao gọi là Trung thu rồi mẹ ạ. Nghĩa là mọi người tập trung vào mùa thu để cùng chơi vui, nên gọi là Trung Thu.

Haha...mẹ bảo: Trung ở đây có nghĩa là giữa, ngày giữa mùa thu.

Ổi: nếu thế tại sao không có lễ Trung Hè, Trung Xuân nhỉ? Mùa đông thì thôi ko có cũng được. Chứ hè và Xuân phải có mới đúng.

Ừh nhỉ...