Mẹ giảng cho Ổi về vần thơ, mẹ cho vài bài thơ để Ổi tìm vần. Nếu cho con nhìn sách và đọc thì Ổi tìm vần rất dễ, rất giỏi. Bây giờ, mẹ sẽ đọc, Ổi chỉ nghe và tìm vần, như thế mới đúng. Thơ là cảm nhận vần và âm sắc qua âm thanh chứ đâu phải qua hình ảnh từ vựng.

Mẹ, mẹ ơi ở lớp

Bạn Hoa không học bài

Sáng nay cô giáo gọi

Đứng dậy đỏ bừng tai

 

Hihi...y như rằng, ấp úng...Mẹ đọc đi đọc lại vẫn không nghe ra. Mẹ gợi ý: thế bây giờ bài thơ biến thành thế này con nghe xem có hay không nhé.

Mẹ, mẹ ơi ở lớp

Bạn Hoa không học bài

Sáng nay cô giáo gọi

Đứng dậy xanh lè mắt

 

Ổi lắng nghe, trả lời rõ là nghiêm túc: con vẫn thấy hay.

Haha...mẹ lăn đùng ngã ngửa