Vì Ổi biết rất nhiều kiến thức khoa học, nên bị mâu thuẫn với thế giới thần tiên. Ví dụ: Ổi đã quá rõ về bầu trời, về cấu tạo vũ trụ. Vậy mà truyện lại kể ở trên trời có Thượng đế, tiên, bụt,... Thế thì các vị ấy sống ở chỗ nào? Hehe...câu này Ổi hỏi từ khi 5 tuổi, hồi ấy mẹ phải dùng bài đá bóng..., tưởng con quên rồi mà câu hỏi vẫn lơ lửng trong đầu Ổi.

Gần đây:

Mẹ ơi, những chuyện cổ tích mẹ kể là có thật ngày xưa hay không?

Mẹ bảo: Có chứ, thật thế đấy.

Ổi: thế tại sao bây giờ không có nữa?

Mẹ: à, có thể vẫn xảy ra ở đâu đó, nhưng mình không biết đấy thôi.

 

Ngày khác

Bố mẹ, con không tin là có cô tiên thật.

Sao vậy?

Nếu có cô tiên, sao cô ấy không hiện lên khi thấy mẹ buồn?