Một ngày chủ nhật, bố với Ổi đi chạy thể dục. Bố chạy bộ còn Ổi đạp xe. Bỗng nhiên Ổi gọi giật bố: "Bố, dừng lại đã. Có hai con kiến đang cãi nhau."

Hehe...phát hiện ra hẳn hai con kiến đang cãi nhau, mà là trong lúc đang đi xe đạp hẳn hoi nhé. Đúng là thính tai tinh mắt thật.

Ổi hăng hái kể: "Một con bảo: tôi nhìn thấy miếng này trước. Con kia cũng bảo: tôi nhìn thấy trước..., xô đẩy nhau, tranh nhau miếng mồi. Con nhìn thấy bực quá, con thổi một cái thế là chúng nó bắn mỗi đứa một nơi. Hết cả cãi nhau".

Haha...