Ổi vẫn thỉnh thoảng lại làm bố mẹ bất ngờ vì tư duy toán học của con. Đây là vài bài mẹ nhớ được:

- Trên bàn có một số đũa màu đỏ và một số đũa màu xanh. Hỏi: phải lấy ít nhất bao nhiêu lần để được chắc chắn một đôi đũa cùng màu?

- Hình như cuối lớp 2 mới học phép nhân và bảng cửu chương, nhưng từ lâu Ổi đã tự hỏi và tự tính được phép nhân số hàng chục như kiểu thế này: 40x40= 1600 Hay 50x40=2000.

- Bố đọc lịch sử nước Mỹ cho Ổi nghe. Khoảng 150 người đầu tiên đến khai hoang nước Mỹ, không hợp khí hậu, thủy thổ, ốm bệnh chết mất 2/3. Bố dừng, hỏi Ổi: thế thì còn bao nhiêu người sống?

Nghĩ ngợi 5 giây: đáp số 50 người.