Bữa cơm có trứng cá kho. (loại cá gì mà chỉ toàn trứng là trứng ấy). Ổi vừa ăn vừa cố giữ lại vài hạt trong mồm: con ngậm trứng cá cho nó nở ra con.

Hihi...hôm nọ xem tivi thấy có loại cá ngậm trứng để ấp mà. Trứng nấu chín rồi thì làm sao mà nở được nữa. Cà dốt ơi là cà dốt.