"Mít cứ như là mưa rào ý". Ổi nhận xét.

Hôm Ổi học tiếng Việt, hỏi: Mưa rào là gì hở mẹ?

Là một cơn mưa thường vào buổi chiều mùa hè ở Việt Nam,  mưa đến rất nhanh, đang đâu bỗng mây đen kéo đến rồi mưa, mà mưa rất to, ào ào ào ào, rào rào rào rào, nước tuôn xối xả, nhưng  chỉ một lúc là tạnh, trời lại quang sáng như trước. (Ở Nhật gần như không có mưa rào, thường đã mưa là mưa nhỏ, lai rai cả ngày).

Ổi thế mà nhớ lời mẹ giảng, so sánh quá hay.

Cơn mưa của Mít cũng cực kỳ xối xả, cực kỳ ồn ã, cũng đến cực nhanh, và đi cũng nhanh. Hehe...thoắt mưa, thoắt tạnh.

Mưa rào! Mít đúng là cái đồ mưa rào.