Ổi, 7 tuổi, nặng 30 kg, cao 126 cm.

Thành tích bơi: 4 m.

Sở thích: Vẽ, Piano, bóng rổ, tắm onsen, ăn thịt.

Ghét: đi ngủ.

Sợ: Ma

Mơ ước: nếu có một điều ước, Ổi muốn ước cái gì?

Con ước có thể được ăn thịt thoải mái mà không bị ị táo.

Haha...

Bắt đầu học tiếng Việt lớp 2.

Truyện yêu thích dạo này: Mít đặc tập 2.

Mẹ thấy tạm thời tiếng Việt như vậy là ổn, bây giờ cần tập trung cho tiếng Nhật hơn nữa mới được

 

(Ảnh sinh nhật)

 

(Ổi bắt đầu chơi được Piano có tổ hợp phím, mẹ chạy theo không kịp rồi).