Ổi đi đường ở VN, đoạn người ta bắt mua vé đường, rồi phân làn xe, Ổi đọc được một làn ghi là dành cho "xe quá khổ"...Ổi cười sằng sặc. "Xe quá khổ, sao lại là quá khổ".

Mẹ buồn cười quá, giải thích xong Ổi vẫn cười không dứt được. Vẫn khăng khăng "khổ" là "khổ sở", thì đúng là nó quá khổ còn gì, to kềnh càng thế đi lại khổ quá còn gì.

Haha...xe quá khổ.