Mít đặc đặt câu hỏi

 

-----

Đi oto trên đường, ơ, cái kia hình tròn kìa mẹ, ơ hình tam giác giống ở nhà mình nhờ mẹ. Mẹ, oto màu vàng để làm gì đấy?

À, siêu thị để gửi thư này.

Đúng rồi, để gửi thư, bưu điện để gửi thư, ko phải là siêu thị.

Ờ, bưu điện. Mẹ, gửi thư để làm gì lả mẹ? (

Mẹ: icon vò đầu bứt tóc). Gửi thư à, để người ta đọc.

Đọc như thế nào?

----

Anh Ổi bảo nó phải ăn cái gì đó, nó vặc lại: Ăn để làm gì?

Ổi: ăn để sống.

Nó lại hỏi: Sống để làm gì?

Ổi ngẩn ra, chạy đi hỏi mẹ: Sống để làm gì hả mẹ?

Mẹ cũng thừ ra. Mít hỏi thế mà khoai.

Rồi thì: "chúa Jesu nghĩa là gì lả mẹ?", "hạnh phúc" là gì hả mẹ? ...

Mệt, còn mệt với nó đây.