Mít đặc học đếm

Trẻ 3 tuổi sẽ biết khái niệm 2 (số lượng đến 2). Đúng thế.

Mít đòi ăn bánh, mẹ đưa 1 cái. Nó bảo: hai cái chứ. Mẹ đưa thêm một cái nó cười toe toét: Đúng rồi, 2 cái.

Mẹ thử, xếp thêm một cái nữa vào hàng, hỏi nó: Thế bây giờ có mấy cái?

Nó đăm chiêu chăm chú ngắm nghía dãy bánh lẩm bẩm: mấy nhờ..., một hồi nó ngẩn ra: nhiều cái.

Haha...