Mẹ gọi Mít:

Mít ơi, Mr. Ngứa ơi?

Không, không phải là Mr. Ngứa

Thế Mít Xê-ko ơi?

Không pại Mít chê-ko

Thế là Mít gì?

là Mít đặc.

Haha...lại thích là Mít đặc. Cứ nghe anh Ổi kể chuyện Mít đặc thế nọ thế kia, nghĩ là hay ho lắm mà.

Là Mít tự nhận đấy nhé.

 

Mít đặc làm nhạc sĩ

Mẹ hát cho Mít nghe hết bài nọ đến bài kia, toàn những thứ Mít thích: hết tàu lại đến kèn, hết chim, đến gà,...Mẹ bảo: Mít thích bài gì nữa? Nói xong mới thấy lỡ lời. Mít đề nghị: Vịt đi.

Vịt à, ok...(may quá) Một con vịt xòe ra hai cái cánh...

Mẹ hát xong hỏi: Mít thấy mẹ hát giỏi không?

Giỏi, mẹ giỏi quá. Mít vỗ tay hoan hô mẹ nhé.Đẹt đẹt đẹt đẹt...

Mít hớn hở tiếp: Mẹ hát bài cà rốt đi.

Hả, cà rốt à, ...(gay quá)

Mít thấy mẹ bí liền gà: thế này này, bài cà rốt, bai ca rột, bài cà rốt, bai cá rột, bài cà rốt, bai ca rột...

Haha...

Cứ đà này, nhạc sĩ sáng tác bài hát như trở bàn tay...