Từ hồi vào lớp 1, Ổi không đi học vẽ nữa vì lớp xa nhà quá. Nhưng Ổi vẫn thích vẽ như một trò chơi không thể thiếu mỗi ngày, vẫn vẽ linh tinh các chuyện tưởng tượng là chính. Gần đây Ổi tự nhiên thích vẽ kiểu tả thực làm sao cho thật giống thế này.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, vẽ các bạn ở lớp.

 

Bạn Misaki-chan

 

 

Bạn Yuma-kun

 

 

Bạn Kazuhiro-kun.

 

 

Mẹ xác nhận là khá giống. Mẹ nhìn tranh biết ngay Ổi vẽ Kazu. Bạn ấy ngoài thật đây.

 

 

Nhưng "họa sĩ" này chỉ vẽ theo hứng, không nhận đặt hàng nên nịnh mãi mà chưa vẽ được cái nào cho em Mít. Hihi...