Hình như là mất bạn chăn mất rồi.

Bạn chăn là vật yêu của anh Ổi, rồi lại truyền đến Mít. Không hiểu cái khăn bông đó có gì mà quyến rũ cả hai đứa trẻ nhà mình thế. Lúc Mít ra đời đã thấy bạn chăn xung quanh mình mọi lúc, vì anh Ổi tuy gần 5 tuổi mà vẫn dính chặt bạn chăn. Mà cũng lạ vì có bao nhiêu loại thú bông, bao nhiêu loại khăn bông mà cả hai đứa đều chọn đúng cái khăn cũ mèm ra như thế mà yêu mà quí. Anh Ổi nhường cho Mít nhưng đôi lúc vẫn thèm đấy, vẫn tranh nhau đấy. Mít tiếp quản y như anh Ổi ngày nào, cứ vào giường ngủ là hỏi là tìm, lúc dậy lại lệch thệch ôm ra, tha lôi mọi chỗ. 

Bạn ngủ, bạn yêu, bạn an ủi của Mít còn có thêm bạn cá heo nữa. Nhà rất nhiều thú bông, nhưng có cá heo là thân thiết nhất.

Thế mà lạ, 3-4 hôm nay tự nhiên không thấy chăn đâu cả, cá heo cũng mất. Mẹ tìm khắp nơi không thấy. Hay là Mít mang sang nhà chị Kaori chơi bỏ ở đấy. Nhưng mẹ hỏi rồi, không có.

Không nhẽ lại mất sao?

Vài hôm nữa, lớp 2 tiểu học trường Ổi sẽ có bài tìm về tuổi thơ. Các em đã sinh ra, lớn lên thế nào, sẽ phải in ảnh từ nhỏ đến giờ mang đến lớp, sẽ mang vật yêu nào gắn bó lúc nhỏ để kể với các bạn...Mẹ đã yên tâm, ảnh thì nhiều, và vật yêu, chắc chắn là bạn chăn rồi.

Bây giờ thì không thấy. Bạn chăn ở đâu? ở đâu?

Mẹ phải tìm bằng được. Chỉ cầu trời đừng ai tưởng cái giẻ rách mà vứt mất đi.

Nếu mà mất thì mẹ tiếc lắm. Bao giờ Mít cai bạn chăn mẹ sẽ phải tìm cái hộp nào thật đẹp mà giữ nó làm kỷ niệm chứ dễ gì mà bỏ mất thế được đâu.

 

Mít và cá heo lúc 1,5 tuổi

------------

 

 

Tìm thấy bạn chăn rồi.

Mẹ hết sạch chỗ tìm, cả hai cái nhà kho cũng không thấy. ...Rồi chợt nhớ ra còn cái oto. Hóa ra là bố đi công tác chuẩn bị vali, Mít ta cũng lấy vali của mình chuẩn bị, nhét cá và chăn vào đó. Cũng kéo vali đi cùng với bố rồi bỏ ở thùng xe.