Chi chi chành chành

Cái đanh nảy lửa

Con ngựa mất cương

Ba vương ngũ đế

....

Ú tim ù ập

Ù à ù ... ập.

Nó rút tay nhanh phết. Mẹ không bắt được nó đâu. Nên nó cười như nắc nẻ nếu bị mẹ bắt. Lần sau, nó chỉ thò một tý cái đầu ngón tay vào rìa mép bàn tay mẹ. Mẹ bảo: Mít phải đặt vào giữa này chứ.

Không, Mít sợ mẹ bắt - Nó ranh mãnh cười.

Đến lượt nó đòi ù ập

Mẹ rút tay ra nhanh, nó không bắt kịp. Nó lấy tay kia gí ngón tay mẹ vào rồi giữ chặt lấy, để ập. Haha...Đúng là nó, chỉ giỏi ăn gian ...