Sáng chủ nhật, cả nhà bàn nhau xem nên đi công viên nào: Công viên Recreation thì có rừng để thám hiểm, có thể đi bắt côn trùng, còn công viên Thể thao thì có chỗ nghịch nước.

Mít bảo: Mít muốn đi công viên kem.

Hả, làm gì có công viên kem?

Công viên kem ý.

Công viên kem là công viên nào?

Công viên có cái nhà bán kem ý.

Á, à... chính là công viên Thể thao, có cái máy bán kem tự động, lần nào đến chơi Mít cũng được ăn kem. Nên đối với Mít, nó đơn giản là công viên kem, chả cần cái tên mỹ miều nào khác, có cái gì nữa cũng không quan trọng lắm.

Hihi....Haha...Vậy là Mít đến công viên chỉ để ăn kem à?

Ờh...

Vậy chẳng đi công viên nào nữa, sang Sun-mart mua kem về ăn là được chứ gì?

Ờh...

Haha...