Đậu phụ nhồi thịt kiểu 2

 

 

Nguyên liệu:

Đậu phụ: