Một món cứu tinh khác cho ngày chủ nhật ham chơi lười nấu, đói bụng chạy tọt sang siêu thị đầu nhà, 15 phút sau có bữa đủ chất rau thịt, lâu lâu ăn cũng tạm được.

(* Gói mì mua sẵn ở siêu thị đã có gia vị, cứ theo hướng dẫn mà làm. Nhà Ổi không thích ngọt nên thường chỉ dùng 2 gói gia vị cho 3 túi mì, phần còn lại nhạt thì thêm gia vị VN.

Ai biết gia vị cho yakisoba gồm những gì không?)