Bộ sưu tập ảnh mang tên "Những miền đất đã qua"

     
     

 Đây là bộ ảnh do chính tay "nhiếp ảnh gia" Bố Ổi và "nhiếp ảnh gia" Mẹ Ổi chụp :ppp

 Một số do đi chơi tiện thấy đẹp thì chụp, một số do bố mẹ Ổi tự lọ mọ đi tìm cảnh để chụp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bức do mẹ Ổi tự thấy hài lòng về góc ngắm chứ về kỹ thuật nhiếp ảnh thì mới chỉ ở giai đoạn vỡ lòng thôi. Hihi.... Nếu chẳng may có đồng chí nào là dân pờ-rô lỡ bước vào đây xin đừng cười nhé.

       Thiên nhiên

       Kiến trúc                                                                     

        Hoa lá