Công việc của bố

Công việc của mẹ

Chuyện đi học của Ổi

Rong chơi

Một cái Tết xa nhà

Trái tim hướng về Hà Nội

Một qui luật đã bị phá vỡ

Chuyện mẹ Ổi trồng rau

"Người yêu" của mẹ !

Bếp Việt xa xứ (18.2.07)

Lượm lặt bếp người

Một lần về nhà

Nước dưa mà thơm

 

 

 

 

 

                                      

Sống ở nước ngoài rồi mới hiểu rõ hơn bao giờ hết 2 tiếng Việt Nam